KRAJOWY REJESTR TOKSYKOLOGÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOKSYKOLOGICZNEGO

 

Krajowy Rejestr Toksykologów (KRT) Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego (PTToks) stanowi listę toksykologów członków PTToks, zweryfikowanych i zarejestrowanych przez Komisję ds. Rejestracji Toksykologów PTToks. Rejestracja prowadzona jest zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicologists (EUROTOX) i opisanymi w Regulaminie przygotowanymi przez PTToks. Krajowy Rejestr Toksykologów stanowi listę osób rekomendowanych przez PTToks do wydawania opinii w dziedzinie toksykologii.

 

Osoby zarejestrowane w KRT będą wymienione poniżej wg kolejności zgłoszeń i rejestracji przez KRT, osoby już zarejestrowane w KRT zostaną umieszczone w poniższej tabeli po otrzymaniu przez KRT zgody na publikację ich danych osobowych.

 

Lp*

Imię i nazwisko

Główne miejsce pracy

Telefon/fax

e-mail**

Strona www**

1

Prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska

Instytut Medycyny Pracy im prof. dra med. Jerzego Nofera

42 631 46 31

jola@imp.lodz.pl

 

www.imp.lodz.pl

 

2

Prof. dr hab. Konrad Rydzyński

Instytut Medycyny Pracy im prof. dra med. Jerzego Nofera

42 631 45 02

konrad@imp.lodz.pl

www.imp.lodz.pl

 

6

Prof. dr hab. Ewa Florek

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

eflorek@ump.edu.pl

www.toksykologia.ump.edu.pl

 

8

Prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

malgorzata.brzoska@umb.edu.pl

www.umb.edu.pl/wf

 

9

Prof. dr hab. Mirosław Szutowski

Uniwersytet Medyczny w Warszawie

 

miroslaw.szutowski@wum.edu.pl

 

13

Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

Instytut Medycyny Pracy im prof. dra med. Jerzego Nofera

42 631 46 25

wojciech@imp.lodz.pl

www.imp.lodz.pl

 

15

Prof. dr hab. Andrzej Ludwik Sapota

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 

 

17

Dr Marzenna Nasiadek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

marzenna.nasiadek@umed.lodz.pl

www.umed.lodz.pl

 

20

Dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

anna.kilanowicz@umed.lodz.pl

www.umed.lodz.pl

 

22

Dr hab. Marek Murias

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

61 847 20 81 w.151/

61 847 07 21

marek.murias@ump.edu.pl

www.toksykologia.ump.edu.pl/murias.htm

 

29

Dr Adam Daragó

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

adam.darago@umed.lodz.pl

www.umed.lodz.pl

 

 

30

Dr Ewa Gomółka

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Zakład Diagnostyki

 

ewa.gomolka@uj.edu.pl

egomolka@cm-uj.krakow.pl

 

www. toksy-alergo.cm-uj.krakow.pl

www.su.krakow.pl/zaklad-diagnostyki-krakow/pracownia-toksykologii-su

31

Dr Tomasz Janus

Pomorski Uniwersytet Medyczny

 91 466 1650

 608440052

tjanus@pum.edu.pl

 

32

Dr Aleksandra Kasperczyk

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

akasperczyk@sum.edu.pl

 

33

Dr hab. Sławomir Kasperczyk

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

skasperczyk@sum.edu.pl

 

34

Prof. dr hab. Małgorzata Kłys

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

mpklys@cyf-kr.edu.pl

 

35

Dr Wojciech Lechowicz

Instytut Ekspertyz Sądowych

 

wlechowicz@ies.krakow.pl

 

36

Prof. dr hab. Zofia Olszowy

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 

 

 

37

Prof. dr hab. Dariusz Pawlak

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

dariuszpawlak@poczta.onet.pl

 

38

Dr Jolanta Skowroń

Centralny Instytut Medycyny Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

22 623 46 80

josko@ciop.pl

www.ciop.pl

39

Prof. dr hab. Anna Krakowiak

Oddział Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy im prof. dra med. Jerzego Nofera

 

annakrak@imp.lodz.pl

www.imp.lodz.pl

 

40

Dr Renata Winnicka

Instytut Medycyny Pracy im prof. dra med. Jerzego Nofera

 

toksyk@imp.lodz.pl

www.imp.lodz.pl

 

*lp – kolejny numer księgi rejestrowej jest przypisywany indywidualnie każdemu zarejestrowanemu toksykologowi, po wykreśleniu toksykologa z rejestru (zgodnie z zapisami Regulaminu KRT) numer ten  nie będzie już przypisywany innej osobie  

**nieaktywne lub nieaktualne adresy e-mail lub linki proszę zgłaszać na adres: marek.murias@ump.edu.pl

 

 

KOMISJA D/S REJESTRACJI TOKSYKOLOGÓW PTToks

W obecnej kadencji (2011-2014) w skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący: dr hab. Marek Murias,

z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz,

członkowie:

prof. dr hab B. Zielińska-Psuja, 

prof. dr hab. Anna Krakowiak,

dr Dariusz Zuba

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin KRT

Wniosek o wpis do KRT i oświadczenia

Wzory innych formularzy

KRT w formacie pdf (w przygotowaniu)

Opłata rejestracyjna w wysokości 150 PLN powinna zostać przekazana na rachunek  PTToks  CITIBANK: 15 1030 0019 0109 8533 0001 0474, tytuł przelewu: KRT, dowód wpłaty powinien być dołączony do wniosku o rejestrację w KRT.

 

Kontakt

Wniosek o wpis do KRT wraz z resztą dokumentacji powinien zostać przesłany na adres:

dr hab. Marek Murias

Krajowy Rejestr Toksykologów

Katedra i Zakład Toksykologii

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

ul Dojazd 30

60-631 Poznań

 

Wszelkie pytania proszę kierować do: dr hab. Marek Murias, tel: 618472081 w.151, e-mail: marek.murias@ump.edu.pl